Референдум

2

Искане за произвеждане на национален референдум с въпроси:                        Съгласни ли сте да се приеме […]