По-силна България в Европа

Днешният национален форум представя пред делегатите нашият възглед за бъдещето на Европа и за мястото на България в нея.  Тази концепция беше разработена от лидерите на нашето движение още в началото на 2017г. Тя стана актуална и бе обогатена в контекста на призива на президента на Франция Еманюел Макрон за провеждане на общ европейски дебат за бъдещето на Европа. За съжаление такъв дебат в България все още не е започнал. Пропуснато бе и времето на българското предателство.

Сегашният Национален форум предлага за дискусия политическа рамка, с която ще се явим на изборите за европейски парламент през май 2019г. Ние сме изцяло съгласни с констатациите, че Европа през последните годни изгуби своята ориентация. Нашият съюз се сблъска с противоречия, появиха се центробежни сили, Великобритания напусна съюза. В повечето страни членки, включително у нас, се появиха силни националистически и популистки движения, които ние категорично отхвърляме. Безспорно е, че сегашните политически партии, доминиращи европарламента, не се справиха с възникналите проблеми.

Нашият извод е категоричен: Европа се нуждае от нов тип интеграция, от дълбоки реформи. Ние предлагаме като основа за национални, а и за общ европейски дебат следните 5 основни реформи на съюза:

 1. В най-кратки срокове Европейския съюз да завърши изграждането на своя банков съюз и да приеме необходимите финансови регулации. При това ние смятаме, че тази реформа трябва да засегне не само страните членки на еврозоната, но и всички други държави-членки на Европейския съюз. По-нататъшната интеграция на България в общността зависи изключително много от присъединяването ни към банковия съюз. Приемаме искането на сегашното правителство на ГЕРБ да отложи влизането ни в банковия съюз след приемането ни в преддверието на Еврозоната за погрешно и много лошо за страната.
 2. Европа трябва в следващите 5 години да приеме общи механизми за контрол на своите външни граници. Именно в този контекст трябва да се разгледа и емигрантският въпрос. Преодоляването на хаоса по външните граници на съюза ще премахне много от вътрешните противоречия, които съществуват сега. Европа не може да се затвори за движението на хора от външния свят към нея, но не може и да позволи хаос и безредие. Общ контрол на границите и общи правила за този контрол – ето нашата позиция.
 3. Третата реформа е свързана с изграждането на обща външна политика и отбрана. Подкрепяме идеите в рамките на PESCO да се изградят общи отбранителни сили. Това ще засили ролята на общността в световната политика и ще увеличи глобалната роля на нашия съюз.
 4. Четвъртата реформа е свързана с разширяване на правата на Европейската комисия и увеличаване на нейния бюджет. Предвижданото за 2018-2026г е бюджетът да бъде 1.1 – 1.2% от БВП на общността. Това е крайно недостатъчно. Европа се нуждае от технологичен подем и от преодоляване на изоставането от САЩ, Китай, Япония в технологичната област. Според нас бюджетът на общността трябва постепенно да се увеличи до 400-500 млрд. евро или до 2-3 пъти повече от сегашния размер.
 5. Петата реформа е най-важната за България, тя е свързана с така наречената кохезионна политика. Европа се нуждае от по-активно сближаване и по-ефективно използване на европейските фондове. В България основни ползватели на еврофондовете са група, приближени на властта, монополи и олигарси. Ние предлагаме по-слабо развитите страни в Европа, които не са членки на еврозоната да получат индивидуални пътни карти, които стимулират ускореното сближаване с по-развитите европейски страни. Ще настояваме за по-строг контрол при използването на европейските фондове и за спиране на корупцията в тази сфера.

В рамките на този възглед ние смятаме, че най-важните цели, които България трябва да преследва са:

 • постигане на реална конвергенция и реална икономическа интеграция, от която днешна България е силно изостанала;
 • ускорено приемане на България в Европейския банков съюз, в Еврозоната и в Шенгенското пространство;
 • запазване или увеличаване на кохезионните фондове;
 • приемане на правилото за индивидуални пътни карти за реална кохезия, разработени от нас;

Безспорно е, че 10 години след влизането ни в Европейския съюз, управляващите в този период ГЕРБ и БСП се провалиха в достигането на тези цели. Това е още едно доказателство, че България се нуждае от политическа промяна, от нови по-активни и ефективни интеграционни политики.

В Европа днес се водят остри дискусии за границите на националните държави и за така наречения общоевропейски суверенитет. Убедени сме, че при извършване на реформите, които предлагаме, може да се намери точното съотношение между националното и общоевропейското. Европа на бъдещето е Европа на суверенни нации и същевременно Европа, която ще се развива като глобална сила и авангардна в световното развитие. Колкото да изглежда трудно, такова съотношение е възможно и необходимо.

Ние призоваваме всички наши членове и симпатизанти да се включат в общоевропейския дебат за бъдещето на Европа. Предстоящите избори за Европейски парламент през май 2019г. са генерална репетиция за общоевропейска промяна и същевременно за голяма българска промяна! Същевременно за българските граждани и за оцеляването на самата българска нация е важно:

 • ускорено да сближим доходите си с тези на европейските държави;
 • да увеличим рязко преките чужди инвестиции от Европа в България;
 • да постигнем реална конвергенция във всички сектори на икономиката;

Само по-силна, много по-силна България може да издържи на конкуренцията на другите страни и народи. В съвременния отворен свят оцеляват само най-силните, най-производителните, най-почтените. Европа е нужна на България поради нейните ценности,  нейния икономически и културен напредък. България е нужна на Европа не като молител и разпределител за еврофондове, а като силна прогресивна държава със свой облик, със своя силна икономика и култура.

По-силна България в Европа – ето нашият девиз за изборите през 2019 г.