Унищожаването на корупцията: Политическа реформа

През март 2018г. Европейската комисия обяви корупцията като основна пречка за икономическото развитие на България. През април същата година Държавният департамент на САЩ в свой доклад за България посочи „наличието на корупция във всички клонове на правителството“. Това е неприятна, тежка присъда и оценка. За съжаление, тя е вярна и обективна.

Борбата с корупцията в България преминава задължително през политически реформи и промяна в политическата власт. Този категоричен извод е доказан от историята. Вече много години България е определяна като най-корумпираната държава в Европа. Правителствата, управляващи в този период държавата, се оказаха неспособни да се преборят с този проблем. Причината е, че много техни представители са носители на корупционни практики, че в голяма степен политическата власт у нас се поддържа чрез корупционни зависимости.

И до днес властимащите у нас не дават точно юридическо определение що е това „корупция“. Европейската директива по въпроса се замества с мъгляви законови текстове. В българския Наказателен кодекс няма прецизни и точни текстове, които да позволяват на съдебните органи да се борят ефективно с корупцията, особено по високите етажи на властта. В периода след 2001г. и особено след приемането на страната в Европейския съюз се утвърдиха постоянно повтарящи се форми на държавна корупция, включително по най-високите етажи на държавната власт. Типични станаха:

 • продажбата на държавно имущество под стойността му и чрез режисирани търгове;
 • приватизацията на държавни фондове от лица с офшорки, зад които като правило стоят политици или лица, свързани с властта;
 • предумишлените фалити на фирми с цел обезценяването им и придобиването на активите им на безценица;
 • режисирането на конкурси и търгове при възлагането на държавни обществени поръчки;
 • масовата търговия с влияние с цел присвояване на държавни активи и вземания, включително чрез натиск върху институциите.
 • прехвърлянето на държавни активи и права на роднини на партийни и държавни ръководители, включително чрез така наечените заменки на земи и гори;
 • изнудването на чужди инвеститори чрез рушвети, неизгодни договори и др;
 • купуването на гласове и контролиране на вота на работници и служители;
 • прикриването на данъчни измами в особено големи размери;

За да се подкрепят и наложат подобни практики, се упражнява постоянен политически натиск върху съдебната система и се ограничава нейната независимост. Натиск се оказва и върху специалните служби, които са в подчинение на самото правителство. Поради това размерът на корупцията е толкова голям и загубите за държавата са толкова сериозни. Ето защо само смяната на сегашната власт може да доведе до преодоляване на това толкова тежко явление.

Нашата програма за борба с корупцията е концентрирана в следните в направления:

 1. Нови закони за гарантиране на независимостта на съдебната система от изпълнителната и законодателната власт, а също така от намеса на бизнесмени и хора с влияние върху съда и прокуратурата.
 2. Пълна прозрачност за приходите и разходите на държавния бюджет и при продажбата на държавни активи.
 3. Необходима е промяна на цяла поредица закони, включително забрана за продажба на държавни активи на офшорки, наказателно преследване за предумишлени фалити и за умишлено увреждане на интереса на кредиторите, в това число на първо място интересите на държавата.
 4. Корупцията при присвояването на гори и други природни ресурси е взела застрашителни размери. Смятаме да спрем разработването на тези държавни активи чрез нови по-строги екологични стандарти. Ще увеличим концесионните такси и контрола и ще повишим наказанията за нарушение на екологичното законодателство.
 5. Ние предлагаме нова система за контрол върху имуществото на държавни служители, министрите и депутатите, включително и при участието на членовете на техните семейства при придобиване на държавни активи.
 6. Нашето движение е разработило ново законодателство за остойностяване на държавни активи. Липсата на адекватни механизми за обективно остойностяване е главната предпоставка за корупция и за ощетяване на държавата в големи размери.

Най-важното средство за борба с корупцията е въвеждането на пълна прозрачност при изразходването на държавни средства и разпореждане с държавни активи. Всички правителства в последните 20 години работеха или продължават да работят на тъмно, което е антидемократично и доказва, че корупцията е навлязла във всички клонове на властта. Призивът на президента Румен Радев за „осветляване на икономиката“ остана без последствията. Ние сме подготвили предложение за електронно публично следене на приходите и разходите във всички държавни институции. Искаме също така да се създаде парламентарен телевизионен канал, който отразява напълно не само заседанията на парламента, а и тези на парламентарните комисии.

Същевременно сме готови да публикуваме списък на всички големи сделки с държавно имущество през последните 25 години, които са довели до милиардни загуби на републиканския бюджет на страната. Няма да върнем доверието на хората, докато не ги убедим, че държавната и частната собственост са надеждно защитени и че е възстановена социалната справедливост. Няма да върнем доверието, докато българските данъкоплатци не получат възмездие за ограбеното чрез неправомерни действия на държавници, партийци и чиновници.

Реформите в тази сфера засягат най-вече политическите механизми – гласуването за партийна и местна власт, медийните свободи, контрола на гражданското общество върху властта. Докладите на Еврокомисията, на Държавния департамент на САЩ и на поредица авторитетни неправителствени организации потвърждават оценките, че в България е налице политическа корупция, която се характеризира с купуването на гласове (до 10-15%), контрол върху изборния процес и изборната администрация, натиск върху съдебната система и медиите и т.н.

След 2007г., въпреки подписаните с Еврокомисията ангажименти за равни демократични права, парламентарните партии в България си гласуваха привилегии, които нито една партия в Европа няма. Гласуваните от мнозинството на БСП държавни субсидии за парламентарните партии (2009 г.) деформират и монополизират целия политически процес, самата българска демокрация. Такива финансови привилегии не си е позволявала нито една власт в историята на България, включително по време на тоталитарното управление и на монархията.

За 10 години след въвеждането на бюджетните партийни субсидии, партия ГЕРБ е получила „за партийни нужди от бюджета на България над 150 млн. лв., а БСП – над 100 млн. лв.”. Това нарушава буквата и духа на българската Конституция и основните правила на демокрацията. Подобни гигантски субсидии от бюджета позволяват да си купуват „легално” гласове под формата на платени активисти и застъпници, а също така да се заплащат неофициално гласове чрез брокери, подаръци, „подкрепи”, обучения и семинари с платени дневни и т.н. Ако на последните избори „един глас е струвал 40 лв.”, то само с 3-годишна субсидия (50 млн. лв. за ГЕРБ и 33 млн. лв. за БСП), ГЕРБ е могъл да си закупи 1,2 млн. гласа, а БСП над 800 хил. гласа. Или с други думи, с тези субсидии могат да се купят всички гласове, подадени за тези партии.

Още по-неприятно е, че разпореждането с такива гигантски суми е оставено в ръцете само на няколко партийни вождове и че контролът върху тях не е ефективен.  Разбира се, по голяма част от българските граждани не продават своя глас, но след приемането на закона „Станишев” за партийните субсидии, българските избори се комерсиализираха и станаха напълно нечестни и несправедливи.

Аналогичен е проблемът за пълния партиен контрол върху изборната администрация. В повечето европейски държави изборната администрация се ръководи от независими експерти и честността на изборите е строго регламентирана от закона. У нас секционните, районите, общинските и централната избирателна комисия се ръководят от представители на управляващите партии, което води до масови фалшификации, подмяна на бюлетини, а често и на подмяна на гласовете в цели секции.

Нашето движение си поставя задачата да инициира Референдум за отмяна на партийните субсидии и за независим електронен контрол върху всеки глас. Предлагаме на всички политически партии и движения също така следните изменения и допълнения:

 • замяна на сегашните партийно определени изборни комисии с такива изградени от експерти с висше образование;
 • осигуряване на всички 12 000 секционни избирателни комисии с контролни камери, които регистрират целия процес на гласуване и преброяване и които са достъпни за наблюдение от всички граждани чрез интернет;
 • дублираща електронна регистрация на всеки глас, подаден ръчно, които се обобщава от национален сървър в рамките на Централната избирателна комисия;

Ние се обявяваме също за повишаване на наказанията (до 10 години затвор) за купуване на гласове над каквато и да е форма, включително чрез:

 • принуждаване към гласуване от страна на работодатели или партийни и местни ръководители;
 • търговия с гласове;
 • използването на брокери сред по-бедните слоеве на населението;

Политическата реформа в България е неотделима от борбата с корупцията и обратното – борбата с корупцията и връщането на доверието в българските институции е невъзможно без сериозна политическа реформа. Трябва да кажем направо: без замяна на сегашния тип партийно-олигархичен модел с демократична и антикорупционна власт ние не можем да постигнем ускорение на българското развитие и да достигнем другите европейски страни.

Ето защо нашето политическо движение си поставя задачата да даде пример за откритост и почтеност, за спазване на законите и за охраната на държавната собственост. Още през септември ще започнем подготовка за провеждането на Референдум за отмяна на субсидиите и електронен контрол върху изборите. Преди две години 2,5 млн. българи поискаха тази промяна. Въпреки пренебрегването на този вот от страна на ГЕРБ и БСП, сега отново е назрял моментът за ново пряко произнасяне на българските граждани.