От сега нататък

Мнозинството от българите искат промяна на политическата система.

Целта на такава промяна е ясна:

от бедна и слаба държава

към бързо развиваща се икономика и

нов модел на държавно управление.

Целта не е нещо нечувано и невиждано, а вярно следване на опита на Румъния, Естония, Словакия, Словения и Унгария.

Целта е постижима и за България – малка страна, необременена от тежка инерция, с отлични природни и климатични дадености. Българският народ е доказвал способността си да се мобилизира в тежки исторически моменти.

Целта е силна и активна държавна политика. Целта е държава с нова оперативна система, способна да поеме това, което бизнесът не иска или не може. Модерна европейска държава – ускорител на общественото развитие.