Листа на Движение “ЗАЕДНО”

1. Александър Томов

2. Динко Динков

3. Ганчо Ганчев

4. Мария Пиргова

5. Искра Христова – Балканска

6. Иван Станков

7. Радослав Радославов

8. Тони Баждаров

9. Николай Минков

10. Александър Гарибов

11. Цветомир Цветков

12. Любомир Дончев

13. Илияна Петрова

14. Камен Горанов

15. Петър Петров

16. Соня Урумова

17. Димитър Митев