Кои сме ние?

Национален координационен съвет

Движение „Заедно за промяна“

 

 1. Проф. д-р Лъчезар Аврамов – виден български учен от БАН в областта на кибернетиката и модерните технологии.
 2. Проф. д-р Александър Томов – виден български и макроикономист, автор и съавтор на десетки закони, включително на сегашната българската Конституция; ръководител на проекта „Нова икономическа доктрина“;
 3. Проф. д-р Ганчо Ганчев – международно известен български макроикономист,; дългогодишен ръководител в българската Агенция за икономически анализи и прогнози.
 4. Проф. д-р Динко Динков – основател и ръководител на катедра по международни отношения в УНСС.
 5. Проф. д-р Гаребед Минасян – международно известен макроикономист, дългогодишен член на УС на БНБ и директор на икономическия институт на БАН.
 6. Николай Минков – инженер, икономист, индустриалец.
 7. Д-р Димитър Митев – деец на българското и европейско младежко движение и Главен секретар на Движение „Заедно за промяна“
 8. Д-р Радослав Радославов – преподавател в Югозападен университет “Неофит Рилски”; автор на десетки книги в областта на териториалното деление и местна политика.
 9. Пламен Павлов – председател на българската газова асоциация; ръководител на българко – македонската търговска палата.
 10. Николай Къркеланов – бизнесмен, един от основателите на Движение „Заедно за промяна“
 11. Васил Младенов – председател на софийската градска организация на Движение „Заедно за промяна“; основател Движение „Заедно за промяна“.
 12. Тома Томов – председател на партия Европейска сигурност и интеграция и един основателите на Движение „Заедно за промяна“.
 13. Проф. д-р Иван Станков – преподавател в Тракийският университет и председател на Асоциацията на овцевъдите и козевъдите в България.
 14. Камелия Бранкова – студент в Софийския университет; председател на младежкото Движение „Заедно за промяна“.
 15. Кристиан Калчев – общински съветник; председател на Асоциацията на клубовете на Юнеско за България.
 16. Едуард Сарафян – музикант, член на ръководството на партия „Кауза Пловдив“
 17. Борислав Неделков – бизнесмен; основател на Движение „Заедно за промяна“.
 18. Ралица Луканова – ръководител на женското движение на Движение „Заедно за промяна“.
 19. Катя Ангелова – дългогодишен деец на българското социалдемократическо движение; председател на Движение „Заедно за промяна“ в Пловдив.
 20. Любомир Дончев – председател на Движение „Заедно за промяна“ във Варна.
 21. Ивайло Нинов – ръководител на Движение „Заедно за промяна“ в 25 МИР София.
 22. Йордан Яков – председател на Движение „Заедно за промяна“ в област Велико Търново.
 23. Юлиян Иванов – председател на партия „Родолюбие“; основател на Движение „Заедно за промяна“.
 24. Елизавета Кехайова – ръководител на програмата България грийн дийл.
 25. Александър Ненков – адвокат, ръководител на проект за реформи в съдебната система.
 26. Тони Баждаров – ръководител на група за разработка и въвеждане на гарантиран базов доход за всички български граждани.
 27. Александър Гарибов – ръководител на програма за реформи в българската държавна администрация, основател на Движение „Заедно за промяна“.
 28. Силвия Чернева – дългогодишен деец на българското социалдемократическо движение на Движение „Заедно за промяна“.
 29. Николай Радев – организационен секретар на Движение „Заедно за промяна“.

 

Заедно ние можем!