11 български професори: Инициативен комитет

 1. Професор д-р Динко Динков

Проф. д-р Динко Динков е учен и анализатор в областта на международните отношения. Професор е в катедра „Международни отношения“ в УНСС. Специализира в Лондонския институт за икономика и политически науки (1985 – 1986), в САЩ (1995) и в Германия (2000). Води лекционни курсове по външна политика на България, история на международните отношения, регионално сътрудничеството в Югоизточна Европа, европейско сътрудничество и интеграция От 1991 г. до 1998 г. съвместява преподавателската работа с функциите на съветник по външнополитическите въпроси в Министерския съвет на Република България. Негов представител е в Групата на старшите правителствени съветници на Икономическата комисия за Европа на ООН (1993 – 1997).

 1. Професор д.и.н Велчо Стоянов
 2. Професор д.с.н Иван Станков

Проф. Иван Станков е български зооинженер, учен, преподавател и политик, министър на земеделието и храните в 3-тото служебно правителство на Република България. Иван Костадинов Станков е роден през 1948 г. в ямболското село Ружица, България. През 1973 г. завършва Зоотехническия факултет на Селкостопанската академия в София. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Създаване на кросбредни овце на основа кавказки тънкорунни овце-майки“. През 1979 г. става асистент, през 1988 г. доцент, а от 2001 г. е професор. Ректор е на Тракийския университет в Стара Загора от 2008г.

 1. Професор д-р Ганчо Ганчев

Професор Ганчо Ганчев е роден на 13 април 1953г. Завършил е МИО в Москва. Специализирал е във Франция, САЩ, Великобритания и Германия. Бил е председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, преименувана по-късно в Агенция за икономически анализи и прогнози. Понастоящем е декан на Стопанския факултет в Югозападния университет и член на Института за ново икономическо мислене.

 1. Професор д-р Александър Томов

Роден е на 27 април 1954 г. в София. Завършва висше образование в УНСС и Икономическия университет в Санкт Петербург. От 1979 г. до 1985 г. е редовен асистент във Висшия икономически институт – София. От 1986 г. е последователно асистент, главен асистент, доцент и професор по политология и политикономия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Проф. Александър Томов е изнасял лекции в университети и учебни заведения във Великобритания, Австрия, Русия, Гърция, Италия, САЩ и други страни. Дългогодишен член е на Световната федерация за изследване на бъдещето, а през периода 1992 – 1998 г. е член на нейното ръководство. От 1994 до 1997 г. е директор в Института за проучвания Изток – Запад в Ню Йорк. Александър Томов е един от авторите на днешната българска Конституция. Като доцент в четири парламента е вносител и съвносител на 31 законопроекта. Бил е вицепремиер на България. Автор е на седем монографии и над 120 научни статии, преведени на различни езици.

 1. Професор д.и.н. Трендафил Митев

Роден е на 15 март 1950 г. в София. През 1972 г. година завършва специалност „История“ в Софийския университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим на княз Фердинанд и социалдемокрацията в България“ от 1981 г., „Генерал Георги Вазов: Военно-политическа биография“ и „Генерал Никола Иванов: Военно-политическа биография“ (1985 г.). Специализира в Киев, Санкт Петербург, Краков, Южноилинойския и Станфордския университети. Докторска дисертация на тема „Българската патриотична емиграция в Новия свят (1912-1945)” защитава през 1995 г. Понастоящем е председател на Македонския научен институт.

 1. Професор д-р Мария Видолова

Професор Мария Видолова е дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „Счетоводство и финанси“, във Великотърновския университет и НБУ. Заемала е високи длъжности в управителните съвети на редица банки.

 1. Професор д-р Христо Стоянов

Роден е на 19 април 1930 г. През 1954 г. завършва ВМЕИ в София. Между 1954 и 1956 г. работи като инженер към системата на Държавните земеделски стопанства. В периода 1956-1979 г. е научен работник в Научноизследователски институт по механизация и електронизация на селското стопанство. От 1979 г. е директор на института, като през това време става професор. От 1992 до 1994 г. се занимава с частен бизнес. През 1997 г. е избран за заместник-председател на 38-то НС, като член на Българската евролевица. Пенсионира се през 2001 г.

 1. Професор д-р Никола Алтънков

Роден е в София на 17 август 1932г. Завършва английска филология в Софийския университет “Климент Охридски” и история в Калифорния, САЩ. Преподава в американски висши училища, работи в научни институти в САЩ. Автор е на трудове по история, политология, социология и икономика. Има над 200 публикации и книги. Политически емигрант през периода 1965-1995 г. Лидер на организациите Български национален фронт (в изгнание) и Български демократичен форум (БДФ) (в България), през 1995 г. основава Български национален фронт (БНФ) в България. Член на Академията за политически науки в Ню Йорк от 1984 г. и на почетното социологическо общество „Делта Тау Капа“ от 1975 г.

 1. Професор д-р Искра Христова – Балканска

Професор Балканска е дългогодишен член на Института за икономически изследвания към БАН. Заема длъжността на старши научен сътрудник II степен. Завършила е ВИИ „Карл Маркс” – Университет за национално и световно стопанство (УНСС) , София със специалност „Международни икономически отношения”. Преподавател е към Магистърската програма на ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН, както и в Дистанционно обучение на магистърската програма между ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН.

 1. Професор д. и. н. Гарабед Минасян

Проф. Гарабед Минасян е роден през 1944 година. Специализирал е в СССР, Великобритания, САЩ и Австрия. Два мандата е  член на управителния съвет на БНБ (от 1997 г. до 2006 г.) През периода 1997 – 2000 г. и икономически съветник на президента Петър Стоянов. Работи в Икономическия институт на БАН. Доктор е на икономическите науки.