За същността и целите

Днешният Национален форум е свикан, за да се формира ново политическо обединение. Близо 40% от българското население иска да гласува за нови политически сили. Общата черта на всички участници в днешния форум е, че никой от нас не е участвал в правителствата, които унищожиха по-голямата част от българската индустрия, допуснаха невиждана корупция, дългове и ниски доходи.

Вече осем години ГЕРБ е на власт. Досегашните резултати и обявените цели до 2021г.  говорят, че тази партия не е в състояние да постигне ускоряване на българското развитие и да спре демографската катастрофа. Днешното правителство на ГЕРБ упорито отказва или не може да извърши сериозни реформи в нито един сектор на икономиката. Натискът за реформи, който се упражнява от нашите европейски партньори се посреща с лъжлива пропаганда и зле прикрито пренебрежение.

В подобна ситуация се намира и опозиционната БСП. Като  управляваща партия, тя водеше аналогична на ГЕРБ политика. Три правителства на БСП (1994-1997г., 2005 – 2009г. и 2013 – 2014г.) допуснаха мащабна  корупция по висшите етажи на влaстта, увеличиха бедността, социалната диференциация и предизвикаха обща слабост на държавата. Сегашното ръководство на БСП не намери смелост да се разграничи от олигархичните зависимости на своите лидери. Заменките на земи и гори, фалитът на банки и хиперинфлацията от 1997г., блокажът на еврофондове, сривът на КТБ и провалът на големите инфраструктурни проекти – всичко това намали влиянието на БСП като цяло.

За съжаление управляващите партии през последните двадесет години станаха заложници на един и същ управленски модел. Най-общо този модел се характеризира с разрушителна приватизация, непрозрачност на публичните финанси, най-голямата в Европа разлика между бедни и богати, тежки олигархични зависимости, опит за постоянен контрол върху медиите и съдебната власт. При този модел бяха нарушени и продължават да се нарушават основни права и свободи на бизнеса и гражданите.

Въпреки докладите на Еврокомисията, българската демокрация се изроди във фасадна, формална демокрация. Класирането на българските медии на 111-то място в света и последно в Европа е унизително. Сегашният управленски модел породи голямо недоверие към институциите, социален песимизъм, отчуждение  и в крайна сметка бягство от страната на хиляди млади хора. Постоянните граждански протести от началото на 2018г. потвърждават отсъствието на реална конвергенция с демократична Европа. Нито ГЕРБ, нито  БСП, нито която и да е от другите управляващи партии, не поеха отговорност за изоставането на България от другите европейски страни.

Това са причините, поради които днес е необходимо да се създаде ново политическо движение, основано на програмна основа. Българският народ има нужда от политическо обновление, от нов въздух, от нова сила и нова алтернатива. Трябва да дадем възможност на всички българи, които не приемат сегашния модел на управление да гласуват за нови формации, които искат да приложат различна от досегашната политика.

Днес ние сме тук, за да създадем принципно ново политическо движение. Става дума за максимално широка гражданска структура, обединена около общи цели. Най-важното става дума за гражданско движение с ясни политически цели, което си поставя задачата да замени досегашния управленски модел с нова управленска доктрина, която да осигури ускорение на българското развитие и да постигне реална конвергенция с развитите европейски страни.

Движението, което създаваме днес си поставя шест основни политически цели:

Първо. Да ускори икономическия растеж до 6-7% годишно и така да гарантира постепенно догонване на развитите европейски страни. В този смисъл това е Движение на ускорението и превръщането на България в бързоразвиваща се икономика.

Второ.  Да възстанови правата и свободите на българските граждани, потъпкани през последните години, включително да гарантира независимостта на съдебната система, свободите на медиите и отделните журналисти, правото на изразяване и на гласуване (срещу контролирания и платения вот), правото на труд и достойно заплащане, правото на жилище, на здравеопазване и на образование. В този смисъл, това е Движение за демокрация и за правата на българите.

Трето. Да отстрани на 100% от държавата и държавната администрация явлението корупция, като установи пълна прозрачност на публичните приходи и разходи, приложи нов механизъм за държавните поръчки, намали съществено държавната администрация и въведе реално остойностяване и защита на държавните активи. В този смисъл това е антикорупционно движение.

Четвърто. Да намали два пъти дела на бедните в България от сегашните 30-31% до 12-15% до 2025г., като поетапно удвои доходите на българите до 2025г. и ги изравни с тези на другите източноевропейски страни. В този смисъл Движението е срещу бедността и за достойни доходи.  

Пето. Да намали диференциацията в българското общество до средната за Европейския съюз, чрез промяна в данъчното облагане, създаването на не по-малко от 20-30 000 работни места годишно, социално включване и подпомагане на най-бедните, постоянно увеличаване на минималната заплата и пенсиите.  В този смисъл, това е Движение на средната класа.

Да заменим сегашния модел на пасивна и дефицитна държава, където основните сектори са недофинансирани, с държава, която инвестира, създава, изгражда и подкрепя. Нашето политическо движение ще включва партии, движения, неправителствени организации, които приемат неговата програма, но които не са били в управлението на страната през последните две десетилетия. В последните години в България бяха регистрирани над 120 нови партии и десетки неправителствени организации. В голямата си част те са израз на недоволството от прехода. Ние искаме да съберем тези партии в едно цяло, да обединим жаждата за промяна.

Новият държавен модел, който искаме да утвърдим, изисква да се премахнат изкуствените разделния в държавата. Ние отхвърляме опитите да бъде изолирана президентската институция. Не приемаме категорично опитите да се потискат алтернативните партии и да се строят нови изкуствени разделителни линии.

Във връзка с това предлагаме не по-късно от март 2019г. да се организира и проведе Национален конгрес на българското помирение и единство. Новите български поколения не трябва да живеят разделени поради топли и студени войни, поради исторически грешки и катастрофи от преди 50, 70 или 100 години поради фалшиво ляво или фалшиво дясно. Вече повече от четвърт век четем своята сложна национална история, отваряме и затваряме досиета, спорим и все изясняваме кой е по-виновен. Дошло е време да спрем войната за оценката на миналото и да мобилизираме нацията си за градеж и за съзидание.