План за действие: Заседания

Последното заседание на НКС към НГФ “ЗАЕДНО” бе проведено на 23.06.2018 г.

 

План за действие

на Национален граждански форум „Заедно“ за периода юли-декември 2018 г.

 

  1. Предложения от членовете на Националния координационен съвет (НКС) за председатели на областни и общински председатели, включително за районни съвети в градовете София, Пловдив и Варна.

Предложения по т. 1 имат право да правят всички членове на НКС, утвърдени на първия национален граждански форум. Те ще се обсъждат и утвърждават от изпълнителното ръководство на движението. Препоръчително е за областни и общински председатели да бъдат предлагани влиятелни граждански ръководители на неправителствени организации, граждани с независими професии, представители на дребния и средния бизнес.

2 . Успоредно с изграждане на областните и общинските структури трябва да се определят отговорници за организацията и провеждането на Референдум за промяна на политическата система в България. Нашето движение и организациите, включени в него, трябва да се стремят в този референдум да участва максимално широк кръг от граждански структури. Подписката за свикване е правилно да започне в края на септември до началото на октомври и да продължи до ноември.

  1. Основни положения от Програмата за ускорено развитие на България ще се представи във всички областни центрове на страната. Графикът се подготвя от Организационна комисия към НГФ „Заедно“ , в координация с лидери на движението по места.

Препоръчително е Програмата да бъде представена пред по-широка аудитория и след съответната разяснителна дейност. Представянето на Програмата може да съвпада с изграждането на областни и общински структури.

  1. От началото на юли 2018 г. НГФ „Заедно“ трябва да дава редовни пресконференции, свързани с актуалния политически живот в страната. На тези пресконференции ще бъдат представени и всички областни ръководства на движението.
  2. От септември 2018 г. трябва да се започне подготовка за провеждане на Конгрес през първото тримесечие на 2019 г.

Този е конгрес е важен елемент от общата стратегия на НГФ „Заедно“. Главната цел на конгреса е да се противопостави на политическата и гражданската фрагментация в обществото и да потърси обединителна платформа за по-нататъшното развитие на България.

Ключов въпрос за развитие на НГФ „Заедно“ е провеждането на преговори с различни партии, сдружения, граждански и бизнес организации за включване в движението. За тази цел НКС към НГФ „Заедно“ избира специална Преговорна комисия.

  1. Предвижда се през периода септември-декември 2018 г. различни аспекти от Програмата да бъдат представени на различни национални и областни форуми. За целта се използват и различни неправителствени организации. Така например:

– Икономическите и социалните аспекти на Програмата да бъдат изложена чрез Института за ново икономическо мислене, а също така във възможно повече висши учебни заведения.

– Политиката в областта на културата да бъде представена по време на концерт на млади дарования по оперно и класическо пеене.

– Реформите, които предлагаме в здравеопазването да бъдат разяснени на конференция, съвместно с лекарски и пациентски организации.

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]