Заседание №1

Предложения на членовете на НКС към НГФ „ЗАЕДНО“

В изписаните по-долу изказвания от 23.06.2018 г. може да видите сбито основната информация. 

 

 1. Тони Баждаров
 • Предлагам в Програмата основно положение да вземе идеята за т.нар. „базов доход“. Приемам бележката да се премахне „безусловен“. Това би променило изцяло политическата обстановка в страната.
 1. доц. д-р Мария Пиргова
 • Икономическата програма на нашето Движение е много сериозна и очевидно такава Програма досега не е предлагана. Но смятам, че това не е достатъчно. Главното е как да привлечем хората, какви политически реформи да извършим. Ключовото в тази насока е въпросът за борбата с корупцията.
 1. Гриша Господинов
 • Аз съм съпредседател на ХСС, която е една от партиите, които влизат в НГФ „ЗАЕДНО“. Приемам Програмата, като най-важното сега е да помислим за духа и за духовното развитие.
 1. Румяна Дечева
 • Искам да обърна внимание на работата с младите. Убедена съм, че в близките години, въпросът за правата на човека ще стане основен, в контекста и на реформите в Европа. Благодаря за доверието да ръководя комисията „Външна политика и правата на човека“.
 1. Александър Гарибов
 • Мисля, че това, което може да ни отличи от останалите, е да поставим въпроса за президентска република. Ако приемем идеята за нея, това означава да подкрепим сегашния президент и да получим по този начин допълнителна подкрепа.
 1. Чавдар Гагов
 • Главният въпрос е как да привлечем хора. В голямата си част те са отчаяни и обезсърчени.
 1. Николай Минков
 • Много по –голямо внимание трябва да отделим на публично-частното партньорство. Разбирам идеята на базовите 38 проекта, но има и много други, които трябва да бъдат реализирани. Мисля, че в БАН трябва да се създаде голямо звено за иновации и иновационно развитие.
 1. Димитър Митев
 • Много важни са медийните изяви. В момента работим по това. Необходимо е да създадем система, в която нашите идеи стигат до всички. Не е необходимо само проф. д-р Ал. Томов да ни представя. Това трябва да се прави от много по-широк кръг лица.
 1. Юри Стайков
 • Предлагам да се формира комисия за медийно планиране, както и за реформи и децентрализация на местната власт.
 1. Вал Тодоров
 • Приемам предложението да оглавя работата по организацията зад граница. Основен остава въпросът за онлайн общуването и информационната система, която следва да създадем.
 1. Иван Иванов
 • Производител и председател съм на Българска асоциацията на малките и средните предприятия. Спечелихме европейски проекти и подкрепяме малкия и средния бизнес в Северозападна България. Мисля, че малките и средните предприятия са възможна голяма база на нашето Движение.
 1. Проф. д-р Искра Христова-Балканка
 • Предлагам комисията, за която отговарям да бъде свързана само с външните международни отношения и да не се концентрира само върху ПЧИ.
 1. Гергана Никленова
 • Нека за всички от членовете на НКС към НГФ „ЗАЕДНО“ да се публикува кратка информация.