Състав: Национален изпълнителен съвет

Димитър Митев

Партийно строителство, местни структури и политически секретар

Партийно строителство, местни структури и политически секретар

проф. д-р Ганчо Ганчев

Икономика

Проф. д-р Ганчо Ганчев е роден на 13 април 1953 г. Завършил е Международни икономически отношения в Москва. Специализирал е във Франция, САЩ, Великобритания и Германия. Бил е председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, преименувана по-късно в Агенция за икономически анализи и прогнози. Понастоящем е декан на Стопанския факултет в Югозападния университет и член на Института за ново икономическо мислене.

проф. Александър Томов

Икономика

доц. д-р Радослав Радославов

Идеология и регионална политика

Веселин Марков

Национална сигурност

Тони Баждаров

Социална политика, доходи

Тони Баждаров, роден на 14 февруари 1967 г. във Враца. Завършил езиковата гимназия "Бертолд Брехт" в Пазарджик със специалност немски език и ТУ-София със специалност инженер по електроника и автоматика. Владее още руски и английски езици. Развива собствен бизнес от 1991 г. Интереси в областта на производството на дървени детски играчки и пелети за огрев – почти изцяло за международен пазар и други. Застъпник за базов доход за всеки гражданин и участник в Европейската гражданска инициатива за безусловен базов доход. Общински съветник от името на партията в ОбС Пазарджик в мандата 2003-2007 г. Женен с едно дете. Комисията има за цел да предложи комплекс от мерки за прилагане на базов доход в България като основа на новата социална политика на държавата, който да замести досегашния социален модел.

проф. д-р Иван Станков

Аграрна реформа и хранително-вкусова промишленост

Аграрна реформа и проекти в областта на селското стопанство

проф. д-р Трендафил Митев

Политика на националното помирение

политика на националното помирение

инж. Димитър Кисимов

Пенсионна реформа

пенсионна реформа

Антон Сираков

Коалиционна политика

Коалиционна политика

проф. Динко Динков

Външна политика и международни отношения

Външна политика и международни отношения

Елеонора Василева

Говорител на движението, връзки с обществеността и медиите;

говорител на движението, връзки с обществеността и медиите;

Стефан Урумов

Връзки с бизнеса и организации на работодателите

връзки с бизнеса и организации на работодателите

Явор Димитров

Политики в областта на културата

Политики в областта на културата

Д.п.н. Мария Пиргова

Политика в областта на образованието

Политика в областта на образованието

Симона Григорова

Председател на младежкото движение „Заедно“;

председател на младежкото движение „Заедно“;

Силвия Чернева

съдебна система – юрист на движението

съдебна система – юрист на движението

Николай Минков

индустриална политика

индустриална политика

Александър Гарибов

Малък и среден бизнес

малък и среден бизнес

Йордан Чипев

Член на финансовия комитет

Член на финансовия комитет

Иван Иванов

индустриална политика

индустриална политика