НГФ „ЗАЕДНО“ : Експертни комисии

Димитър Митев

Партийно строителство, местни структури и преговори с други партии и сдружения

Партийно строителство, местни структури и преговори с други партии и сдружения

проф. д-р Ганчо Ганчев

Икономика

Проф. д-р Ганчо Ганчев е роден на 13 април 1953 г. Завършил е Международни икономически отношения в Москва. Специализирал е във Франция, САЩ, Великобритания и Германия. Бил е председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, преименувана по-късно в Агенция за икономически анализи и прогнози. Понастоящем е декан на Стопанския факултет в Югозападния университет и член на Института за ново икономическо мислене.

проф. д-р Искра Христова-Балканска

Външноикономически отношения

Външноикономически отношения

д-р Радослав Радославов

Организация на Национален референдум (2018 г.)

Организация на Национален референдум (2018 г.)

Никола Ранчев

Реформи в здравеопазването

Никола Ранчев е роден през 1959 година в гр. Пловдив, където живее и до момента. През 1982 година завършва магистърска степен на образование в Санкт-Петербугския държавен електротехнически университет, специалност „Автоматика и Телемеханика“. През 1989 година защитава докторска дисертация по моделиране и теория на игрите и придобива научна степен доктор по „Техническа кибернетика“. През периода 1982 – 1994 година е работил като програмист, видеоинженер, проучвател и преподавател в няколко института на БАН (ЦЛАНП, ИТКР, ИРС) и Технически Университет – филиал Пловдив. От 1989 година е собственик и управител на няколко фирми с основен предмет на дейност в областта на информационните технологии в сферите на електронното здравепазване, електронното правителство, инкасо системи, управление на човешките ресурси. Има разработки и публикации по математическо моделиране, системи за управление на бази данни, криптография, идентификация, адаптивни системи за управление, теория на игрите. Участва в експертни екипи за разработване на бизнес планове, концепции и стратегии за развитие.

Кин Стоянов и Емил Янев (екип Инфохолици)

Медийно планиране и работа с медиите

Екип Инфохолици е творчески тандем на журналистите Емил Янев и Кин Стоянов. И двамата са с всеобхватен опит в професията – от високия печат до социалните медии.

Димитър Лукарев

Реформи в местната власт и проблеми на децентрализацията

Димитър Лукарев роден в 1953год. в гр.Батак, обл. Пазарджик. От 1957год. живее в гр. Пловдив. Завършва основно и средно образование в гр. Пловдив. След отбиването на военната си служба / 1974 год./, завършва Химико – Технологическият Институт в гр. София, Органичен Факултет /1979год./ Работи в института по микро – електроника гр. София. През 1982 год. се завръща в гр. Пловдив и работи в завод „ Петър Ченгелов „- като инж.химик. През 1987 год. започва работа в БРСП „ Автоелектроника” – гр. Пловдив, като технолог С-МОСТ схеми, а в последствие като гл. технолог – в хибридни интег. схеми. През 1993 год. напуска БРСП „Автоелектроника” и се насочва към частният бизнес. Работата му е свързана със създаването на собствени фирми, занимаващи се в цялостно изграждане на нощни заведения, дискотечни съоръжения, системи за управления на съоръженията. Създава и фирми в финансовият сектор. Подготвя и издава списание „ MY LIFE”. През 2007 год. създава и е Председател на Асоциация на собствениците на Заведения в гр. Пловдив, като в последствие обединява и други браншове в малкия и средният бизнес. През 2013 – 2014 год. е организатор на кръглите маси в гр.София и гр.Пловдив. През месец септември 2014 год. с други съмишленици / в различни сектори на бизнеса / в гр. Пловдив, създават „ Движение за Промяна Възраждане“, като съм избран за председател на движението. Движението е с насоченост за промяна на микроклимата за малките и средните фирми в гр. Пловдив. Женен, като от брака имам две деца. Комисия - Реформи в местната власт и проблеми с децентрализацията. Темата е много голяма - Това е революция в управлението на държавата. Не измисляме нищо ново, а копираме системата на управление на държавите в Западна Европа - Германия, Англия, Франция, Дания, Австрия, Швейцария, Испания, Скандинавските страни и други. Това изисква промяна в Държавният апарат, структуриране по много по демократичен начин, като в изпълнението на процесите влизат и хора / специалисти / и граждански формации. Това води до контрол на средствата от бюджета, правилното им разпределение към областите, контрол върху " Обществените поръчки", драстично намаляване на корупционните схеми, подпомагане на малките и средни предприятия, намаляване на обезлюдяването на малките общини и още ред положителни придобивки за населението на страната ни. ПРИМЕР: Стачкува " ПОЛИЦИЯТА " - Министър Председателя излиза и казва " Давам Ви сто милиона " - стачката е прекратена. Откъде се взеха тези сто милиона нали Държавният бюджет е разпределен. Парите се вземат от малките общини, който не са в единомислие с управляващите и оттук в тези Общини не се извършва ремонт на училищата, не се строят пътища, не се изчистват коритата на реките и т.н. и т.н. - районите се обезлюдяват. Примери те са адски много.

Тони Баждаров

Изработване на модел за въвеждане на базов доход

Тони Баждаров, роден на 14 февруари 1967 г. във Враца. Завършил езиковата гимназия "Бертолд Брехт" в Пазарджик със специалност немски език и ТУ-София със специалност инженер по електроника и автоматика. Владее още руски и английски езици. Развива собствен бизнес от 1991 г. Интереси в областта на производството на дървени детски играчки и пелети за огрев – почти изцяло за международен пазар и други. Застъпник за базов доход за всеки гражданин и участник в Европейската гражданска инициатива за безусловен базов доход. Председател на политическа партия "Движение за единение на нацията" (ДЕН). Общински съветник от името на партията в ОбС Пазарджик в мандата 2003-2007 г. Женен с едно дете. Комисията има за цел да предложи комплекс от мерки за прилагане на базов доход в България като основа на новата социална политика на държавата, който да замести досегашния социален модел.

проф. д-р Иван Станков

Аграрна реформа и проекти в областта на селското стопанство

Аграрна реформа и проекти в областта на селското стопанство

Вал Тодоров

Политически реформи и работа със задгранични организации

Политически реформи и работа със задгранични организации

проф. д-р Трендафил Митев

Подготовка на Национален конгрес на българското единство

Подготовка на Национален конгрес на българското единство