Движението

Какъв тип движение може да постигне тези цели?

Движение на ускорението: Планира и постига икономически растеж до 6-7% годишно, за да догоним по-развитите европейски страни.

Антикорупционно движение: Бори се безкомпромисно с корупцията и за налагане на пълна прозрачност на публичните приходи и разходи.

Движение на правата: Отстоява правото на изразяване и гласуване, свободите на медиите и журналистите, правото на труд и достойно заплащане, правото на жилище, достъпно здравеопазване и образование и всички други права, гарантирани от Конституцията.

Движение за социална справедливост: Изисква намаляване два пъти броя на бедните, увеличаване на минимална заплата и пенсии, създаване на повече работни места, намаляване на социалното неравенство, подготовка за въвеждане на безусловен базов доход.

Движение на многообразието: Търси социално и икономическо ефективни решения, а не робува на идеологически догми и партийни пристрастия.

Широко движение на единството: Ще проведе Национален конгрес на българското помирение и единство, на който да се приеме доктрина за демократичното единство на българската нация.

Прогресивно европейско движение: Ще се впише и играе активна роля в новите политически семейства след следващите изборите за Европейски парламент.

Кои са участниците в това Движение за ускорение на България?

Всякакви партии, движения, неправителствени организации и граждани, които приемат Програмата му, Конституцията на България и принципите и ценностите на Европейския съюз. Единственото и съществено изключение са лица, обвързани с олигархичния и корупционен модел на държавно управлението през последните две десетилетия.